AFCN – Sesiunea de finanțare III/2022 pentru proiecte editoriale
AFCN – Sesiunea de finanțare III/2022 pentru proiecte editoriale

AFCN – Sesiunea de finanțare III/2022 pentru proiecte editoriale

AFCN - Sesiunea de finanțare III/2022 pentru proiecte editoriale

Prin proiect editorial se înţelege realizarea unor lucrări din domeniile literaturii, artei, culturii şi civilizatiei, printr-un set de operaţiuni/activităţi, precum elaborarea, traducerea, tehnoredactarea, ilustrarea şi publicarea acestora în format tipărit, desfăşurate în acord cu obiectivele şi priorităţile enunţate de autoritatea finanţatoare, pe o perioadă de timp determinată şi care au ca scop comun satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal, regional sau naţional.

În cadrul unei selecţii de oferte, pentru fiecare secțiune, o entitate poate propune maximum un proiect editorial, care poate conține maximum de 10 titluri. Editurile care au denumiri/identități diferite dar au o conducere economică unică cu acţionariat 2 majoritar identic (care fac parte dintr-un grup lucrativ sau non-lucrativ) pot depune împreună maximum 10 titluri.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

 • 42.000 de lei pentru secțiunea Carte
 • 36.000 de lei pentru secțiunea Reviste și publicații culturale
 • 30.000 de lei pentru secțiunea Ediții de poezie

Termen limită de depunere

31 mai 2022, ora 17:00

Solicitanți eligibili

 • Edituri și redacții de publicații culturale;
 • Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.);
 • Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale).

Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– nu are datorii la bugetul de stat;
– după caz, a respectat obligaţiile asumate prin contractele anterioare de finanţare nerambursabilă cu AFCN.

 

Finanțator

Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Activități eligibile

 • Carte
  Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
  Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
  Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație
 • Reviste și publicații culturale
  Susținerea multiculturalității
  Promovarea abordărilor pluridisciplinare
  Continuitatea în susținerea conținutului cultural
 • Poezie
  Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
  Promovarea textelor pentru copii
  Antologii