AFCN, sesiunea II/2022: proiecte culturale
AFCN, sesiunea II/2022: proiecte culturale

AFCN, sesiunea II/2022: proiecte culturale

AFCN, sesiunea II/2022: 13 milioane de lei pentru finanțarea propunerilor de proiecte culturale

Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Naţional, Administraţia lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 septembrie și 1 martie (în funcție de legea bugetului). Sesiunile demarează în urma apelului public de participare, urmat de o perioadă de 30 de zile pentru înscrierea ofertelor culturale.  

Ariile tematice pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare. 

Un operator cultural poate depune maximum două oferte culturale pe sesiune, dintre care un singur program multianual, cu condiția să nu aibă în derulare un program multianual.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

1 Arte vizuale 85.000 lei
2 Teatru 85.000 lei
3 Muzică 85.000 lei
4 Dans 85.000 lei
5 Arta digitală și noile media 85.000 lei
6 Educație prin cultură 70.000 lei
7 Intervenție culturală 70.000 lei
8 Patrimoniu cultural material 70.000 lei
9 Patrimoniu cultural imaterial 70.000 lei
10 Promovarea culturii scrise 60.000 lei
11 Proiecte cu caracter repetitiv 85.000 lei

Termen limită de depunere

30 martie 2022

Finanțator

Administrația Fondului Cultural Național

Activități eligibile

Proiectele culturale pot fi încadrate în 11 arii tematice:

 1. Arte vizuale
 2. Teatru
 3. Muzică
 4. Dans
 5. Artă digitală și noile medii
 6. Educație prin cultură
 7. Intervenție culturală,
 8. Patrimoniu cultural material
 9. Patrimoniu cultural imaterial
 10. Promovarea culturii scrise
 11. Proiecte cu caracter repetitiv