AFCN, Sesiunea II/2023: Proiecte culturale, editoriale
AFCN, Sesiunea II/2023: Proiecte culturale, editoriale

AFCN, Sesiunea II/2023: Proiecte culturale, editoriale

AFCN, Sesiunea II/2023

Administrația Fondului Cultural Național acordă finanțări nerambursabile pe bază competitivă pentru proiecte culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

minimum 87.500 lei – maximum 105.000 lei

Termen limită de depunere

30.03.2023 ora 23:59

Finanțator

Administrația Fondului Cultural Național

Activități eligibile

Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  • a) este persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul în străinătate, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz;
  • b) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare cu AFCN;
  • c) asigură minimum 10% din valoarea proiectului, din contribuţie proprie sau/și surse atrase, inclusiv din activităţi generatoare de venituri și contracte de voluntariat (pentru detalii vezi ghidul deconturilor 2023).