ANUNŢ | Privind procedura de selecţie şi finanţare a proiectelor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2024
ANUNŢ | Privind procedura de selecţie şi finanţare a proiectelor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2024

ANUNŢ | Privind procedura de selecţie şi finanţare a proiectelor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2024

ANUNŢ | Privind procedura de selecţie şi finanţare a proiectelor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2024

Această sesiune de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale stă sub semnul facilitării accesului la cultură al copiilor şi tinerilor, acesta fiind o valoare durabilă care trebuie să fie bine ancorată în societatea noastră. Aşadar, recomandăm aplicanţilor iniţierea unor proiecte care să pună accentul pe creşterea accesului la educaţie şi cultură pentru copii şi tineri, respectiv promovarea valorilor culturii naţionale în rândul tinerei generaţii.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

50.000 RON

Termen limită de depunere

15 decembrie 2023, ora 14:30.

Finanțator

Ministerul Culturii

Activități eligibile

Sunt eligibile:
 • inițiative de artă contemporană (atră plastică, artă dramatică, muzică etc.) la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții articstice realizare ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice/naționale și culturale;
 • abordări inovative a patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștiantizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contibuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare;