Anunț sesiune informare cu privire la Concursul Național de Proiecte de Tineret și pentru Studenți 2024
Anunț sesiune informare cu privire la Concursul Național de Proiecte de Tineret și pentru Studenți 2024

Anunț sesiune informare cu privire la Concursul Național de Proiecte de Tineret și pentru Studenți 2024

Concursul Național de Proiecte de Tineret și pentru Studenți 2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează, în perioada 15 ianuarie 2024 – 03 noiembrie 2024, Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți, în baza Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 21108/29.12.2023 și a Legii nr 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

Limită maximă pe proiect de 150.000 lei.

Termen limită de depunere

15 februarie 2024

Finanțator

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ

Activități eligibile

PRIORITATEA 1: Consultarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor Măsură: Promovarea participării active a tinerilor prin organizarea de consultări, evenimente și schimburi de idei, încurajând participarea activă a tinerilor în diferite etape ale procesului decizional și contribuind la dezvoltarea unei culturi a implicării și responsabilității.
PRIORITATEA 2: Dezvoltarea responsabilitații sociale și individuale a tinerilor și facilitarea accesului egal al tinerilor la drepturi Măsuri:
a) Educație pentru sănătate (prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de alte substanțe nocive; promovarea unor obiceiuri pentru un stil de viață sănătos și responsabil; prevenirea răspândirii bolilor cu transmitere sexuală, informare asupra beneficiilor practicării educației fizice și a sportului de masă; sănătate mintală)
b) Participarea tinerilor la activități de voluntariat privind dezvoltarea responsabilității sociale și individuale
c) Dezvoltarea unor instrumente, cu accent pe cele digitale, care să faciliteze participarea și implicarea tinerilor în viața comunității.
PRIORITATEA 3: Crearea și susținerea de oportunități pentru tinerii din zonele rurale Măsuri:
a) Dezvoltarea unor instrumente, cu accent pe cele digitale, care să faciliteze participarea și implicarea tinerilor din mediul rural în viața comunității
b) Facilitarea cetățeniei active și a participării tinerilor din mediul rural la procesele decizionale locale
c) Crearea unei rețele de lucrători de tineret la nivelul comunităților rurale și dezvoltarea de oportunități de învățare și formare profesională.
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competențelor tinerilor corelate cu dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile Măsuri:
a) Educarea și sensibilizarea tinerilor privind dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile
b) Încurajarea participării tinerilor la activități de voluntariat de mediu
c) Implicarea tinerilor în activități privind dezvoltarea durabilă și ecologică, colectarea selectivă a deșeurilor, ameliorarea efectelor nocive ale dezvoltării asupra mediului
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea competențelor necesare pentru o mai bună incluziune socială şi inserție profesională, în special a competențelor digitale Măsuri:
a) Informarea și consilierea tinerilor în vederea tranziției de la școală la viața profesională.
b) Dezvoltarea competențelor digitale, inclusiv securitatea tinerilor în mediul digital
PRIORITATEA 6: Dezvoltarea competențelor culturale prin organizarea de evenimente în domeniile creative și culturale dedicate tinerilor Măsuri:
a) Dezvoltarea abilităților culturale ale tinerilor prin evenimente din domeniul industriilor creative
b) Promovarea și încurajarea multiculturalității