Apel corpul European pentru solidaritate
Apel corpul European pentru solidaritate

Apel corpul European pentru solidaritate

Corpul European de Solidaritate - Apel septembrie

Obiectivul general al programului este de a spori nivelul de implicare a tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate și voluntariat accesibile și de înaltă calitate, ca o modalitate de consolidare a coeziunii, a solidarității, a democrației, a identității europene și a cetățeniei active în Uniune și în afara acesteia, oferind un răspuns la provocările societale și umanitare pe teren, cu un accent special pe promovarea dezvoltării durabile, a incluziunii sociale și a egalității de șanse.

Obiectivul specific al programului constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor cu mai puține oportunități, ocazii ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate care să aducă schimbări societale pozitive în Uniune și în afara acesteia, îmbunătățind și validând, totodată, în mod corespunzător competențele acestor tineri și facilitându-le angajamentul continuu în calitate de cetățeni activi

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

Buget total: 1,009 miliarde EUR

Sumă maximă per proiect: 500 EUR / lună, maxim 12 luni

Sumă dedicată pentru coaching: 74€ / lună, maxim 12 luni

Termen limită de depunere

4 Octombrie 2022 ora 13:00 

Finanțator

Corpul European de Solidaritate

Activități eligibile

Echipele de voluntariat sunt activități de solidaritate care permit reunirea, într-o activitate de voluntariat, a unor grupuri de minimum 5 participanți pentru o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni și 2 luni (maximum 59 de zile, excluzând zilele de călătorie). Componența echipei trebuie să fie internațională (incluzând participanți din cel puțin două țări diferite) și cel puțin un sfert dintre membrii echipei trebuie să provină din alte țări decât țara în care are loc activitatea. Tinerii nu pot participa la mai multe activități simultan. În cadrul echipelor de voluntariat, voluntarii Corpului european de solidaritate desfășoară sarcini pentru un anumit proiect pe o perioadă scurtă de timp (de regulă, în timpul vacanțelor, al pauzelor dintre perioadele de studiu, al tranziției de la educație la piața muncii etc., dar nu numai). Scopul unui proiect trebuie să fie acela de a organiza echipe de voluntariat alcătuite din cel puțin 40 de participanți.

Printre exemplele de activități valoroase pe care le pot desfășura echipele de voluntariat în cadrul acestei acțiuni se numără:

-organizarea de campanii de informare, furnizarea de servicii esențiale pentru comunitate populațiilor celor mai vulnerabile, cum ar fi organizarea cumpărăturilor pentru persoanele în vârstă, organizarea de activități recreaționale pentru copiii bolnavi de cancer, ateliere de lucru intergeneraționale privind utilizarea instrumentelor online pentru a socializa și a comunica, sprijinirea campaniilor de vaccinare.

Activități complementare

Printre activitățile complementare s-ar putea număra ateliere, conferințe, seminare, cursuri de formare, observare directă la locul de muncă (job-shadowing), instruire, schimb de bune practici etc. Activitățile complementare care necesită prezența fizică a unuia sau mai multor voluntari trebuie să se desfășoare în intervalul de timp prevăzut pentru activitatea de
voluntariat.