Apel ianuarie – Nouă ne pasă 2023
Apel ianuarie – Nouă ne pasă 2023

Apel ianuarie – Nouă ne pasă 2023

Nouă ne pasă

Acționăm pentru educație din 2012 și știm că, alături de noi, există multe alte inițiative care urmăresc să crească nivelul general de pregătire, să îmbunătățească procesul educațional sau să le ofere o șansă la educație copiilor din comunitățile dezavantajate. Prin granturile Nouă ne pasă intenționăm să împărtășim din experiența noastră și să oferim sprijin financiar proiectelor care propun soluții măsurabile și replicabile pentru problemele cu care se confruntă școala și copiii din România. Nu în ultimul rând, granturile Nouă ne pasă sunt o invitație de a acționa împreună pentru o societate cu oameni responsabili și bine instruiți.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

Buget per proiect: maxim 60.000 RON

Termen limită de depunere

Apelul pentru luna ianuarie a fost deschis începând cu data de 16 și va fi activ până la atingerea numărului de 50 aplicații înscrise sau timp de maxim 10 zile de la lansare.

Finanțator

Nouă ne pasă

Activități eligibile

Organizații non-guvernamentale
Persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au un buget anual de maxim 1.000.000 lei;
  • sunt independente de partide politice;
  • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari;
  • au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul educației.

Unități de învățământ
Persoane juridice cu sediul social în România, acreditate și care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:

  • sunt independente de partide politice;
  • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari.