București: Apel de candidaturi Fondul pentru Drepturile Omului 2022
București: Apel de candidaturi Fondul pentru Drepturile Omului 2022

București: Apel de candidaturi Fondul pentru Drepturile Omului 2022

București: Apel de candidaturi Fondul pentru Drepturile Omului 2022

Drepturile omului sunt piatra de temelie a demnității umane, a libertății și a dezvoltării societăților libere. România și Țările de Jos sunt ambele părți implicate la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Fondul pentru drepturile omului este un instrument al Ministerului Afacerilor Externe al Țărilor de Jos. Scopul său este de a sprijini activitățile organizațiilor societății civile din întreaga lume, de a le încuraja să se angajeze activ în promovarea și apărarea drepturilor omului.

Ambasada Țărilor de Jos invită organizațiile societății civile din România să prezinte propuneri de proiecte axate, pe de o parte, pe consolidarea promovării drepturilor omului în România și, pe de altă parte, pe creșterea capacității lor de a lucra cu localul și/sau localul românesc. guvernului central spre implementarea politicilor publice menite să apere efectiv drepturile omului.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

5.000-15.000 EUR.

Termen limită de depunere

 15 aprilie 2022, ora 24.00

Solicitanți eligibili

 • Aplicațiile trebuie să fie prezentate în formatul solicitat (vă rugăm să utilizați formularul de cerere de proiect );
 • Aplicațiile trebuie să se concentreze pe (una dintre) domeniile prioritare menționate mai sus și direcționate către activități din România;
 • Organizațiile solicitante ar trebui să fie înregistrate în România și să aibă un istoric solid al activităților și angajamentului față de domeniul de politică și comunitățile vizate de proiect;
 • Aplicațiile trebuie să stabilească obiective clare și fezabile pentru a oferi rezultate durabile, inclusiv cooperarea cu părțile interesate guvernamentale relevante, acolo unde este cazul;
 • Aplicațiile care vizează implicarea activă a tinerilor și abordările inovatoare în vederea atingerii obiectivelor propuse vor avea prioritate pentru finanțare;
 • Aplicațiile care vizează implementarea activităților în afara Bucureștiului vor avea prioritate pentru finanțare;
 • Aplicațiile nu trebuie să se refere la proiecte în derulare, inițiative umanitare și/sau activități generatoare de profit, deoarece nu sunt eligibile pentru finanțare;
 • Proiectele trebuie să înceapă în 2022 și să se termine cel târziu în 2024;
 • Granturile solicitate de la Fondul pentru drepturile omului ar trebui să se încadreze între 5.000 EUR și 15.000 EUR.

Finanțator

Ambasada Țărilor de Jos la București

Activități eligibile

 • libertatea de exprimare și libertatea internetului  – activități care se concentrează pe promovarea gândirii critice în rândul tinerilor; Jurnalism investigativ; libertatea presei; acces la date și informații; lupta împotriva știrilor false și a dezinformarii;
 • libertatea religiei sau a credinței  – activități care se concentrează pe promovarea dialogului și a cooperării între diferite credințe religioase; promovarea toleranței și a conștientizării cu privire la libertatea de religie sau de credință;
 • drepturi egale pentru persoanele LGBTI  – activități care se concentrează pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile LGBTI ca drepturi ale omului; consolidarea capacității organizațiilor locale de promovare a drepturilor egale pentru persoanele LGBTI;
 • drepturi egale pentru femei și fete  – activități care se concentrează pe lupta împotriva traficului de ființe umane; lupta împotriva violenței domestice, sexismului și/sau hărțuirii; promovarea integrării perspectivei de gen în procesul decizional legat de politicile publice; promovarea drepturilor sexuale și reproductive; promovarea politicilor de planificare familială; promovarea participării politice a femeilor; promovarea unui mediu în care băieții și bărbații respectă și promovează egalitatea de gen.
 • Următoarele activități NU sunt eligibile în cadrul FRH: activități comerciale; proiecte cu accent preponderent academic, adică cercetare; proiecte care implică în mare măsură sau exclusiv livrarea de bunuri sau materiale; proiecte de infrastructură sau de construcții; burse sau programe de educație; ajutor umanitar; studii de fezabilitate; și, vehicule, aparate de uz casnic, feronerie etc.