Cu Apele Curate
Cu Apele Curate

Cu Apele Curate

Cu Apele Curate

Programul Cu Apele Curate vizează atât poluarea istorică, prin acțiuni de colectare a plasticului deja existent în albia fluviului, cât și măsuri de prevenire și combatere a deversărilor viitoare. Pentru a lupta cu un debit de 150 kg/zi de deșeuri din plastic, sunt necesare acțiuni extinse și menținerea lor pe termen lung, în tot bazinul Dunării și al afluenților săi, atât în România cât și în țările riverane.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

50.000 RON – pentru granturi mici
300.000 – pentru granturi mari

Termen limită de depunere

15 decembrie 2023, ora 18:00.

Finanțator

Finanțate de Lidl România prin Asociația pentru Relații Comunitare.

Activități eligibile

Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
● au impact în domeniul protecției mediului, respectiv reducerea poluării cu plastic a apelor Dunării și afluenților direcți și indirecți ai Dunării;
● susțin promovarea contribuției organizațiilor societății civile de mediu ca actori importanți pentru dezvoltare comunitară și participare;
● se desfășoară în România, în zonele aferente Dunării și afluenților direcți și indirecți;
● propun soluții complexe de prevenire și intervenție în reducerea poluării cu plastic și nu se rezumă doar la ecologizări punctuale de spații, fără să propună și acțiuni de conștientizare și educație a populației;
● soluțiile propuse trebuie să răspundă nevoilor comunităților în care se implementează proiectul și implică în mod direct membrii comunităților respective, actorii locali, instituții și alte organizații.