Asociația Fapte de Omenie

Noi credem că omenia este inima omului, și dăruim din inimă cu drag. Promovăm valori civice, cooptarea și implicarea vârstnicilor în mod activ în viața comunității. Promovăm valorile și cultura națională.