Fonduri europene 2024: Câte 25.000-70.000 EUR pentru ONG-uri românești, să-și cumpere computere, softuri și alte mijloace IT]
Fonduri europene 2024: Câte 25.000-70.000 EUR pentru ONG-uri românești, să-și cumpere computere, softuri și alte mijloace IT]

Fonduri europene 2024: Câte 25.000-70.000 EUR pentru ONG-uri românești, să-și cumpere computere, softuri și alte mijloace IT]

Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului pentru apelul Investiția I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale, finanțat cu fonduri europene din PNRR. Obiectivul apelului îl reprezintă sprijinirea sectorului organizațiilor neguvernamentale pentru transformarea digitală și creșterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor/ voluntarilor din cadrul organizațiilor.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

25.000-70.000 EUR

Termen limită de depunere

Aprilie 2024

Finanțator

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Eligibilitate

Conform propunerii oficiale de ghid PNRR, beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, cumulative, printre care:
  • sunt organizaţii neguvernamentale (ONG) constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii,
  • au sediul social sau un punct de lucru în România; sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
  • la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local;
  • nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite.