Fundația Nouă ne pasă – Apel Octombrie
Fundația Nouă ne pasă – Apel Octombrie

Fundația Nouă ne pasă – Apel Octombrie

Fundația Nouă ne pasă - Apel Octombrie

Acționăm pentru educație din 2012 și știm că, alături de noi, există multe alte inițiative care urmăresc să crească nivelul general de pregătire, să îmbunătățească procesul educațional sau să le ofere o șansă la educație copiilor din comunitățile dezavantajate.

Prin granturile Nouă ne pasă intenționăm să împărtășim din experiența noastră și să oferim sprijin financiar proiectelor care propun soluții măsurabile și replicabile pentru problemele cu care se confruntă școala și copiii din România. Nu în ultimul rând, granturile Nouă ne pasă sunt o invitație de a acționa împreună pentru o societate cu oameni responsabili și bine instruiți.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

Buget total:  111.000 de lei

Buget per proiect: 60.000 de lei

Termen limită de depunere

Apelul va fi deschis până la atingerea numărului de 50 aplicații înscrise sau timp de maximum 10 zile de la lansare(10 Octombie 2022)

Finanțator

Fundația Nouă ne pasă 

Activități eligibile

În cadrul programului de finanţare, pot aplica exclusiv:

 • organizații non-guvernamentale (asociații, inclusiv asociații de elevi/studenți/părinți, fundații și federații, etc.), fără scop patrimonial, cu sediul social în România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • au un buget anual de maxim 1.000.000 lei;
  • sunt independente de partide politice;
  • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari;
  • au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul educației;
  • care au personalitate juridică proprie și minim 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare.
 • instituțiile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli și licee/colegii) și superior (universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, etc.), cu sediul social în România, acreditate și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • sunt independente de partide politice;
  • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari.