Fundația Orange – „Lumea prin Culoare și Sunet” 2023
Fundația Orange – „Lumea prin Culoare și Sunet” 2023

Fundația Orange – „Lumea prin Culoare și Sunet” 2023

Fundația Orange - „Lumea prin Culoare și Sunet” 2023

Programul își propune să contribuie la o mai bună incluziune socială a persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau auz într-o societate ce le oferă oportunități concrete pentru a-și atinge potențialul și a avea o viață autonomă.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

Suma solicitată nu poate depăși pragul maxim pentru fiecare tip de grant:
Grant 1 – 485.000 RON
Grant 2 – 125.000 RON

Termen limită de depunere

26 mai 2023, ora 17.00

Solicitanți eligibili

Proiectul poate fi depus de către o organizaţie non-profit (asociaţie, fundaţie sau federaţie etc.), instituție educațională sau culturală înregistrată legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei).
Organizaţia sau una din organizațiile partenere este acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară).
Organizaţia / Partenerul Solicitant și partenerii acestuia au depus bilanţul financiar pentru ultimul an fiscal.
Organizaţia / Partenerul Solicitant și partenerii acestuia prezintă un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităţii organizaţiei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.).
Organizaţia / Partenerul Solicitant nu este angrenat în activităţi ilicite, nu a fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie şi nu a fost sau nu este într-un litigiu cu Fundaţia Orange, Orange România S.A şi/sau cu orice companie afiliată.
Nu se pot înscrie în concurs organizaţii aplicante ai căror membri în Consiliul Director, membri ai Adunării Generale (inclusiv membri fondatori), membri ai echipei de proiect sau angajaţi sunt rude de gradul I şi gradul II cu angajați ai Fundaţiei Orange, cu membri ai Consiliului Director al Fundaţiei Orange sau ai afiliaţilor Fundaţiei Orange.
De asemenea, organizaţia aplicantă trebuie să menţioneze dacă membri ai Consiliului Director şi/sau ai Adunării Generale se află în orice fel de relaţie contractuală cu Orange România sau cu Fundaţia Orange.

Finanțator

Fundația Orange

Activități eligibile

Proiectul depus trebuie să adreseze nevoile persoanelor cu deficiențe auditive și/sau de vedere sau alte deficiențe cauzate de acestea.