Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces. Apel dezvoltat în parteneriat cu Enel România.
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces. Apel dezvoltat în parteneriat cu Enel România.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces. Apel dezvoltat în parteneriat cu Enel România.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul de proiecte Conectare.Dezvoltare.Acces. Apel dezvoltat în parteneriat cu Enel România.

Prezentul apel vizează susținerea proiectelor dezvoltate de către organizații neguvernamentale din România în beneficiul comunităților vulnerabile, în vederea sprijinirii zonelor slab dezvoltate în termeni de acces la servicii, educaţie, ocupare, sănătate etc.

Obiectivul apelului este creșterea calității vieții persoanelor care aparțin unor comunități vulnerabile. Vor fi sprijinite inițiativele care au un impact pozitiv în următoarele domenii: accesul la educație, accesul la energie, și dezvoltarea economică a zonelor slab dezvoltate prin acțiuni de inovare socială (inclusiv integrarea persoanelor din grupuri dezavantajate).

Apelul de proiecte este dedicat inițiativelor organizațiilor neguvernamentale din România care contribuie la cel puțin una din cele trei priorități de intervenție detaliate mai jos, ce au ca reper principal Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – ODD (adoptate în 2015 de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite)

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

Valoarea sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de minim 50.000 RON și maxim 120.000 RON.

Termen limită de depunere

Perioadă de aplicare: 16 mai (ora 9:00) – 20 mai (ora 16:00).

Solicitanți eligibili

Vor fi sprijinite inițiativele care au un impact pozitiv în următoarele domenii: accesul la educație, accesul la energie, și dezvoltarea economică a zonelor slab dezvoltate prin acțiuni de inovare socială (inclusiv integrarea persoanelor din grupuri dezavantajate).

Apelul de proiecte este dedicat inițiativelor organizațiilor neguvernamentale din România care contribuie la cel puțin una din cele trei priorități de intervenție detaliate mai jos, ce au ca reper principal Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – ODD (adoptate în 2015 de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite).

De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte sunt acceptate propuneri de proiecte care reprezintă co-finanțarea unor proiecte în derulare relevante pentru prioritățile mai sus menționate.

Finanțator

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Activități eligibile

  • Accesul la educație de calitate
  • Accesul la energie, cu focus pe combaterea sărăciei energetice
  • Dezvoltare economică prin acțiuni de inovare socială