Organizaţiile neguvernamentale pot trimite cereri de finanţare pentru proiecte de mediu până la data de 26 februarie 2024
Organizaţiile neguvernamentale pot trimite cereri de finanţare pentru proiecte de mediu până la data de 26 februarie 2024

Organizaţiile neguvernamentale pot trimite cereri de finanţare pentru proiecte de mediu până la data de 26 februarie 2024

SPATII VERZI

Programul Spaţii Verzi este o iniţiativă comună a MOL România şi a Fundaţiei pentru Parteneriat lansată în 2006 sub forma unui program ce a urmărit implicarea copiilor şi a tinerilor în proiecte de amenajare a spaţiilor verzi. După succesul programului pilot colaborarea între MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat s-a pus pe baze noi, astfel de atunci am lansat în fiecare an concursul de proiecte pentru programul Spaţii Verzi.
În cadrul componentei Spaţii Verzi Urbane s-a acordat finanţare proiectelor care îşi propun reabilitarea sau crearea de spaţii verzi şi desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică în rândul comunităţilor locale, derulate de ONG-uri în parteneriat cu diferite instituţii.

Date tehnice despre finanțare

Suma oferită

40.000 lei

Termen limită de depunere

26 februarie 2024, ora 16:00

Finanțator

MOL România și Fundația pentru Parteneriat

Eligibilitate

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal și cu sediul în România, organizate și conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile neguvernamentale constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare.
În plus, față de criteriile menționate mai sus, solicitanții trebuie, de asemenea:
  • să aibă experiență legată de tematica ariilor naturale protejate,
  • să fie independenți de partide politice și instituții publice (Această condiție nu este îndeplinită dacă: mai mult de jumătate din membrii organizației sunt instituții publice sau mai mult de jumătate din membrii cu drept de vot ai Consiliului Director/Adunării Generale sunt instituții publice).